Atminties išsaugojimo ir įprasminimo erdvė

Mariaus Katiliškio palikti pėdsakai

Gruzdžiai

Katiliškės

Žagarė

Žvelgaičio piliakalnis

Tradicinių Mariaus Katiliškio skaitymų ir konkurso Bibliotekos premijai gauti galerija

Konkurso Bibliotekos premijai gauti dalyvių kūrybos (literatūros ir dailės kūrinių) pristatymas

Pirmoji vieta neskirta

Antroji vieta:

Daivai Pranauskaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“.

Ritai Zdanevičiūtei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“.

Rasai Lalaitei (studentei) už rašinį „Mariaus Katiliškio novelės „Polaidis“ teksto analizė“.

Trečioji vieta:

Kristinai Rutkutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“.

Vaidai Baltrušiūnaitei (studentei) už rašinį Žmogus Mariaus Katiliškio novelėse“.

Salvinijai Gelažytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Gamta ir žemiška būtis M. Katiliškio kūryboje“.

Jurgitai Avižonytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Buitis ir būtis M. Katiliškio kūryboje“.

Individualios įmonės „Samana“ prizas (originalioji kūryba)

Linai Niauronytei (Pušaloto vidurinė mokykla).

Pirmoji vieta:

Agnei Žagrakalytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Dangus M. Katiliškio Užuovėjoje ir Išėjusiems negrįžti“.

Antroji vieta:

Skirmantei Tirilytei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Nuo pavasario iki rudens. Gamtos ir žmogaus išgyvenimų paralelė M. Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“.

Trečioji vieta:

Vidai Klovaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Sena ir nauja Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“.

Mantui Mašalui (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Kartu su pasakotoju“.

Raimundai Šleivytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – tai ta pati esmė“.

Paskatinamoji premija:

Jolitai Bagdonavičiūtei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“.

Kristinai Stonytei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“.

Individualios įmonės „Samana“ prizai ir M. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai

Remigijui Melnikavičiui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“.

Živilei Maruškaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus narve“.

Rašiniai M. Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Kristinai Šimoliūnaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Meninė detalė M. Katiliškio romano „Užuovėja“ rudens ciklo novelėse“.

Antroji vieta:

Kristinai Plėtaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogaus gyvenimas M. Katiliškio romane „Užuovėja“.

Alvydai Maciulevičiūtei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Meninė detalė M. Katiliškio romano „Užuovėja“ žiemos ciklo novelėse“.

Jolantai Mockutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Kaimas M. Katiliškiui – jo ilgesio vizija“.

Originalioji kūryba

Pirmoji vieta:

Gintarei Gegužinskaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už noveles.

Antroji vieta:

Jolantai Mockutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščių ciklą „Sielos šauksmas“.

Trečioji vieta:

Linai Balnytei (Pasvalio P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

Rašiniai M. Katiliškio kūrybos tematika

Premija už vienintelį rašinį: Simonai Vaikšnoraitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Erdvės ir laiko kaita Mariaus Katiliškio apsakyme „Užgavėnės“.

Originalioji kūryba 

Pirmoji vieta:

Linai Balnytei (studentei) už eilėraščius.

Antroji vieta:

Gintarei Jovaišytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

Trečioji vieta:

Neringai Jakštaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

Paskatinamoji premija:

Viliui Baltrukėnui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už apsakymus.

Mindaugui Nakvosui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už eilėraščius.

Rašiniai Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Kristinai Baršauskaitei (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už rašinį „Mariaus Katiliškio pėdsakai Mykolo Karčiausko eilėse“.

Antroji vieta:

Loretai Oniūnaitei (studentei) už rašinį „Spalvų reikšmė kuriant vaizdus M. Katiliškio novelėse“.

Trečioji vieta:

Godai Prapuolenytei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Žmogaus pasaulėvokos ir pasaulėjautos kaita Mariaus Katiliškio romano „Užuovėja“ novelėse „Lietus“ ir „Sniegas“.

Originalioji kūryba

Paskatinamoji premija:

Astai Skujytei (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už prozos kūrinėlius.

Vismantui Zubkai (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už fantastines noveles.

  1. Katiliškio viešosios bibliotekos padėkos raštai ir prizai

Astai Petraitytei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Vertybinės žmogaus orientacijos kaita Mariaus Katiliškio apsakyme „Kaimiška detalė“.

Manvydui Žardeckui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Garsai M. Katiliškio romano „Užuovėja“ novelėje „Polaidis“.

Kristinai Maračinskaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Metaforos M. Katiliškio romane „Užuovėja“.

Rašiniai Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Premija už vienintelį rašinį: Virginijai Pavlovaitei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už rašinį „Žiemos ženklai Mariaus Katiliškio novelėje „Sniegas“.

Originalioji kūryba. Poezija

Premija už eilėraščius: Sandrai Kisieliūtei (P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Julitai Kurauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už „Mažąsias noveles“.

Antroji vieta:

Viliui Baltrukėnui (P. Vileišio gimnazija) už prozos kūrinius.

Trečioji vieta:

Pauliui Minkevičiui (P. Vileišio gimnazija) už literatūrines pasakas.

Žanetai Pranculevičiūtei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už miniatiūrų ciklą „Prakalbintieji“.

Paskatinamasis prizas už gamtos temą kūryboje:

Živilei Pekarskytei (P. Vileišio gimnazija).

Gražvydui Lekštučiui (P. Vileišio gimnazija).

  1. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai

Jurgai Bartašiūtei (P. Vileišio gimnazija) už prozos kūrinėlį.

Ritai Simonaitytei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius.

Laimai Norvaišaitei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius.

Rašiniai ir kūrybiniai darbai M. Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Daivai Sidaravičiūtei ir Indrei Stirbytei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Pypkės įvaizdis Mariaus Katiliškio prozoje“.

Antroji vieta:

Dovilei Vyšniauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Mariaus Katiliškio retų žodžių žodynas“.

Tomai Stapulionytei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Mariaus Katiliškio retų žodžių žodynas“.

Trečioji vieta:

Dovilei Montrimavičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Moterys Mariaus Katiliškio romanuose“.

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Valdui Pukevičiui (P. Vileišio gimnazija).

Antroji vieta:

Sandrai Kisieliūtei (P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Pauliui Minkevičiui (P. Vileišio gimnazija) už miniatiūras.

Antroji vieta:

Editai Žurumskytei (P. Vileišio gimnazija) už esė.

Trečioji vieta:

Ilonai Bartkevičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už fantastines noveles ir pasakas.

Paskatinamoji premija:

Ritai Simonaitytei (P. Vileišio gimnazija) už publicistikos rašinį „Gražios sielos žmogus dabartiniame kaime“.

  1. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai Vigydijai Avižonytei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius, Andriui Mikuniui (Pumpėnų vidurinė mokykla) už rašinį „Marius Katiliškis. „Užuovėjos“ novelė „Lietus“, Arūnei Jakubauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Žemės filosofija Mariaus Katiliškio romano „Užuovėja“ novelėje „Polaidis“, Gretai Magelinskaitei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius, Dovilei Juškevičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už esė ir pasakas.

Rašiniai ir publicistikos darbai

Pirmoji vieta:

Justinai Vaitkevičiūtei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už esė „Linktelėjimai“.

Antroji vieta:

Editai Žurumskytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už esė.

Trečioji vieta:

Gretai Magelinskaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Prisiminimai visada gyvi“.

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Sandrai Kisieliūtei (studentei).

Antroji vieta:

Rasai Tuskėnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Trečioji vieta:

Tomui Taškauskui (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Ilonai Bartkevičiūtei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Antroji vieta:

Simonui Bendžiui (Joniškio Aušros gimnazija) už siaubo apysaką „Miškas“.

Trečioji vieta:

Monikai Jakubonytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už noveles.

Speciali leidyklos „Danielius“ piniginė premija už filosofinį pradą kūryboje Tomui Taškauskui (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Bibliotekos prizas už originalumą Laurai Pamparaitei (Žagarės vidurinė mokykla) už eilėraščius, Skaistgirio vidurinės mokyklos moksleiviams už darbą „Šeštokų sakmės“.

Rašiniai ir publicistikos darbai

Pirmoji vieta:

Ievai Ilgutytei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už rašinį „Žvilgsnis į šešiolikmečio vertybių pasaulį“.

Antroji vieta

Rasai Tuskėnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Mariaus Katiliškio kalbos meniškumas (novelė „Kaitra“)“.

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas).

Antroji vieta:

Zitai Variakojytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Trečioji vieta:

Ramintai Vaivadaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Justinai Vaitkevičiūtei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už esė „Baubas“ ir „Antrinės tikrovės arba nuobodžiaujanti panelė muša laiką“.

Antroji vieta:

Ilonai Bartkevičiūtei (studentė) už noveles.

Trečioji vieta:

Sandrai Lukšaitei (Šiaulių rajono Gruzdžių A. Griciaus vidurinė mokykla) už novelių ciklą „Prisiminimai“.

UAB „Alma littera“/„Šviesa“ prizai Sandrai Lukšaitei (Šiaulių rajono Gruzdžių A. Griciaus vidurinė mokykla) už artimumą Mariaus Katiliškio kūrybos temoms ir žurnalistinio stiliaus apraiškas kūryboje, Ramintai Vaivadaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už šiltą ir nuoširdų žvilgsnį į seno žmogaus paveikslą Mariaus Katiliškio kūryboje.

Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus prizas už Krinčino literatūrinių tradicijų palaikymą Irmantei Mačiulytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Bibliotekos prizai už dėmesį gamtos vaizdams Mariaus Katiliškio kūryboje Laurai Baltrušiūnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija), Simonai Kripaitytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Rašiniai ir publicistikos darbai

Pirmoji vieta:

Simonai Kripaitytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Regimasis pradas Mariaus Katiliškio peizažuose“ (novelių knyga „Paskendusi vasara“).

Antroji vieta:

Ramunei Norkūnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Kaimo žmogaus portretas Mariaus Katiliškio romane „Užuovėja“.

Erikai Melytei (Žagarės vidurinė mokykla) už rašinius „Agnės paveikslas Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“, „Palyginimai Mariaus Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ veikėjų paveiksluose“.

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas).

Antroji vieta:

Deimantei Ousinskytei (studentė).

Trečioji vieta:

Rasai Tuskėnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius „Rūkas gyvena slėniuose“.

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Justinai Vaitkevičiūtei (studentė) už esė „Successful living“, „Gidas“.

Antroji vieta:

Dariui Indrišioniui (Lėvens pagrindinė mokykla) už novelių ciklą „Po pamokų“.

Trečioji vieta:

Linai Šivickaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už filosofines impresijas „Mintys apie save ir kitus“.

Leidėjo Danieliaus Mickevičiaus prizu apdovanota Ieva Ilgutytė (studentė) už rašinį „Moksleivių savivokos raiška Joniškėlio miestelio mokykliniuose atminimuose“.

Pasvalio krašto muziejaus prizu apdovanotos Arūnė Ežerskytė ir Rasa Strumskytė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už tiriamąjį darbą „Mūsų senelių jaunystės pasilinksminimai“.

„Darbo“ laikraščio prizu apdovanota Skirmantė Rinkūnaitė (studentė) už kaimo problematiką eseistikoje.

Pasvalio rajono švietimo ir sporto skyriaus prizu apdovanota Asta Skujytė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už Mariaus Katiliškio kūrybos nagrinėjimą.

Leidybos įmonių „Alma littera“ ir „Šviesa“ prizais apdovanotos Mantė Valiūnaitė, Zita Variakojytė, Vilma Magelinskaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) bei Karolina Staniulytė ir Judita Vaitkevičiūtė (studentės)

Mariaus Katiliškio bibliotekos prizas Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos mokiniams ir mokytojai Dijanai Kalnienei už 2005–2006 mokslo metų kūrybinius bandymus.

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Astai Skujytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už haiku ciklą „Mano metai“

Antroji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Trečioji vieta:

Sandrai Kisieliūtei ir Gretai Magelinskaitei (studentės)

Originalioji kūryba. Proza

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Antroji vieta:

Rasai Varžinskaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė)

Trečioji vieta:

Dariui Indrišioniui (Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokinys)

VšĮ Vileišių kolegijos įsteigtu prizu apdovanoti Tomas Taškauskas (studentas) už rašinį „Laiškas mano merginai, trumpa interpretacija“ ir Eglė Motiejūnaitė (studentė) už eilėraščius

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ piniginiu prizu apdovanota Greta Magelinskaitė (studentė) už gamtos motyvą poezijoje

Dailininkų sąjungos prizais apdovanotos Justina Katkevičiūtė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už miniatiūras ir Vaida Plaipaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už impresijas „Kai bandai nupiešt gyvenimą“

„Alma Littera“ ir „Šviesa“ paskatinamaisiais prizais apdovanotos Eglė Špokevičiūtė, Rasa Strumskytė, Neringa Šakinytė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos mokinės), Eglė Vegytė (studentė), Loreta Dragūnaitė (Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos mokinė)

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Antroji vieta:

Agnei Vaičeliūnaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Originalioji kūryba. Drama ir Proza

Pirmoji vieta:

Justinai Katkevičūtei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už pjeses

Antroji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas) už miniatiūras

Trečioji vieta

Egidijui Pupeliui (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už noveles

Rasai Varžinskaitei (studentė) už miniatiūras

Piniginis prizas:

Astai Skujytei (studentė) už esė

VšĮ „Vileišių kolegijos“ įsteigtais prizais apdovanotos Loreta Dragūnaitė (Joniškio r. Skaistgirio vidurinė mokykla), Justina Katkevičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Dovilė Augaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Laura Jackevičiūtė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija), Asta Skujytė (studentė)

Leidybos įmonių „Alma littera“ ir „Šviesa“ įsteigtais prizais apdovanotos Monika Rapkevičiūtė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla), Neringa Šakinytė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla), Laura Bizimavičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Neringa Krikščiūnaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Rasa Murauskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Vaida Plaipaitė (studentė)

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Antroji vieta:

Gertrūdai Stangvilaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Trečioji vieta

Gretai Gelžinytei (Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija)

Originalioji kūryba. Proza ir dramaturgija

Pirmoji vieta:

Egidijui Pupeliui (studentas)

Antroji vieta:

Kristinai Varžinskaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Trečioji vieta

Rasai Varžinskaitei (studentė)

Rašiniai ir publicistikos darbai

Pirmoji vieta:

Linui Janušauskui (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla)

Antroji vieta:

Živilei ir Dovilei Kurauskaitėms (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Trečioji vieta:

Egidijai Mačiulytei ir Audriui Kaminskui (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjos Stasės Šeštakauskaitės piniginiu prizu apdovanota Kristina Varžinskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už dramaturgijos žanrų puoselėjimą

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos piniginiu prizu apdovanota Ernesta Ranonytė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už jaunimo tematikos plėtojimą prozoje

UAB „Šviesa“, VšĮ „Vileišių kolegija“ ir rašytojo Mykolo Karčiausko prizais apdovanoti Neringa Krikščiūnaitė, Akvilina Morkūnaitė, Rasa Murauskaitė, Dovilė Augaitė, Monika Nakvosaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), mokinė Monika Rapkevičiūtė, o už kolektyvinį darbą – miniatiūras ir panegirikas – mokytoja Genia Urbaitė ir jos vadovaujami mokiniai Laura Bačkytė, Gintarė Brazytė, Evelina Garlauskaitė, Ingrida Jusytė, Ingrida Katkevičiūtė, Julius Krištopaitis, Jonas Kučneris, Remigijus Laurinčikas, Viktorija Sirvidytė, Eglė Šimkutė, Irma Valašinaitė, Ieva Žvigaitytė, Zigmas Pakštaitis (Joniškelio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla)

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Antroji vieta:

Viktorijai Jurgelevičiūtei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Trečioji vieta:

Ievai Kripaitytei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Originalioji kūryba. Proza ir dramaturgija

Pirmoji vieta:

Kristinai Varžinskaitei (studentė)

Antroji vieta:

Neringai Krikščiūnaitei (studentė)

Trečioji vieta:

Ernestai Ranonytei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Akvilinai Morkūnaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Antroji vieta:

Godai Kondrotaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Trečioji vieta:

Inetai Leimontaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Esė ir tautosaka

Pirmoji vieta:

Agnei Vaičeliūnaitei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Antroji vieta:

Gretei Volungevičiūtei ir Laurai Volungevičiūtei (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija)

Trečioji vieta:

Ramintai Stankevičiūtei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcijos specialiais prizais apdovanoti studentai Linas Jonušauskas ir Neringa Krikščiūnaitė bei Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinės Gertrūda Stangvilaitė ir Ernesta Ranonytė

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialiu prizu apdovanota Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė Simona Plėtaitė

Pasvalio jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ specialiu prizu apdovanota Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė Katrina Goštautaitė

VšĮ „Vileišių kolegija“ specialiais prizais apdovanoti studentai Ieva Dranickaitė ir Justinas Jasiūnas

VšĮ „Vileišių kolegija“ paskatinamaisiais prizais už literatūrinius bandymus apdovanotos studentės Evelina Pazdrazdytė, Erika Navalinskaitė, Birutė Grybaitė

Žurnalo „Ateitis“ redakcijos specialiais prizais apdovanoti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniai Viktorija Jurgelevičiūtė, Augustinas Niauronis, Gabrielė Čirvinskaitė ir Monika Krivickaitė

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Agnei Grinevičiūtei (studentė) – už rašinį „Marius Katiliškis Liūnės Sutemos kūryboje“

Antroji vieta:

Živilei Kurauskaitei (studentė) – už rašinį „Ateina ruduo“

Trečioji vieta:

Ligitai Ilgutytei (studentė) – už esė „Veiksmas – atoveiksmis“

Originalioji kūryba. Proza ir eseistika

Pirmoji vieta:

Ernestai Ranonytei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) – už noveles „Keksas ir sniegas“, „Dovana“, „Dalybos“

Antroji vieta:

Gertrūdai Stangvilaitei (studentė) – už noveles „Senas stebuklas“ ir „Senelio ąžuolas“

Trečioji vieta:

Indrei Ilgutytei (studentė) – už esė rinkinį

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui (studentas)

Antroji vieta:

Astai Skujytei (studentė)

Trečioji vieta:

Viktorijai Jurgelevičiūtei (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija)

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcija specialiu prizu apdovanota studentė Rasa Murauskaitė už muzikos tematiką poezijoje

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialiu prizu apdovanotas studentas Martynas Steponavičius už patriotinį esė „Čia mūsų pradžia“

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos specialiu prizu apdovanotas gimnazistas Tomas Varnauskas už tradicijų ir modernumo derinį poezijoje

Už literatūrinius bandymus ir dalyvavimą Bibliotekos konkurse apdovanojami studentai Neilita Strelčiūnaitė, Laurynas Rutkauskas, Greta Mejerovičiūtė, gimnazistas Modestas Kačerauskas

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Pirmoji vieta:

Agnei Grinevičiūtei

Trečioji vieta:

Ernestai Ranonytei

Originalioji kūryba. Proza ir eseistika

Pirmoji vieta:

Ievai Demenytei 

Antroji vieta:

Ernestai Ranonytei

Trečioji vieta:

Godai Strautnikaitei

Trečioji vieta:

Viktorui Zalatoriui

Originalioji kūryba. Poezija

Pirmoji vieta:

Tomui Taškauskui

Antroji vieta:

Gretai Stenianskytei (Joniškio rajono Žagarės gimnazijos 8b klasė)

Trečioji vieta:

Kotrynai Čerkauskaitei

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos konkurso „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“ laimėtojai:

Meninė interpretacija

Pirmoji vieta:

Onai Kvašytei

Antroji vieta:

Agnei Naunikaitei

Trečioji vieta:

Ronetai Rožėnaitei

Tekstinė interpretacija

Pirmoji vieta:

Agnei Grinevičiūtei

Antroji vieta

Reginai Vasauskaitei

Trečioji vieta

Gitai Vilčiauskienei

Proza

Pirmoji vieta:

Mildai Zurbaitei

Antroji vieta:

Justei Kačerauskaitei

Trečioji vieta

Faustui Norvaišai

Poezija

Pirmoji vieta:

Kotrynai Kraptavičiūtei

Antroji vieta:

Viktorijai Muralytei

Trečioji vieta:

Ligitai Ročkienei

 
 

 

Darbų, susietų su M. Katiliškio kūryba, kategorijoje

Laureatė:

Regina Grubinskienė

Paskatinamasis prizas:

Skirmantė Tirilytė

Originaliosios kūrybos (proza, esė ir drama) kategorijoje

Laureatė :

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė

Paskatinamasis prizas

Tomas Dževečka

Originaliosios kūrybos (poezija) kategorijoje

Laureatė:

Kotryna Kraptavičiūtė

Paskatinamasis prizas:

Tomas Taškauskas

Rašinių, skirtų M. Katiliškio kūrybai nagrinėti, kategorijoje

Laureatė:

Alina Jonaitienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė“)

Originaliosios kūrybos (esė ir publicistika) kategorijoje

Laureatas:

Vytautas Mykolas Almanis (rašytojas)

Paskatinamoji premija:

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė“)

Originaliosios kūrybos (proza ir drama) kategorijoje

Laureatė:

Giedrė Mičiūnienė (rašytoja)

Paskatinamoji premija:

Jurgita Pelėdaitė (kalbos redaktorė)

Originaliosios kūrybos (poezija) kategorijoje

Laureatė:

Jūratė Sučylaitė (psichiatrė, poetė)

Paskatinamoji premija:

Kristina Jaskūnienė (kultūros projektų vadovė)

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ įsteigtomis premijomis už eilėraščius, susijusius su M. Katiliškio gyvenimu ir kūryba, apdovanojami:

Loreta Ripskytė (Joniškio literatų klubas „Audruvė“), Algis Mačiukas (Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja“), Vlada Čirvinskienė (Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja“)

Filmas „Marius Katiliškis. Eksponatai“. 3 dalis

Rašytojo atminimo kambario bibliotekoje gyvavimo istorijos, ekskursijų ir edukacijų po atminimo kambarį pristatymas

Print Friendly, PDF & Email Print
Teksto didinimas
Kontrastas