Kūrybos erdvė

Mariaus Katiliškio kūrinių sąrašas

1931-1993 m.

Eilėraščių rankraštis - trys sąsiuviniai.

Apie 1933 m.

Parengtas eilėraščių rinkinys spaudai „Kūkaliai tarp kviečių“ (rankraštis – VU bibliotekoje)

Eilėraščiai, novelės publikuotos, „Naujienose“, „Trimite“, „Ūkininko patarėjuje“, „Jaunojoje kartoje“, „Mūsų rytojuje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Karyje“

Svarbiausi (literatūrologų ir šiandien geriausiai vertinami) kūriniai – „Naujojoje Romuvoje“ publikuotos novelės: „Kaip Igniui klojos“, „Dvi vasaros“, „Laiškas mano merginai“, „Miškai“, „Senis ir auksas“, „Skara“, „Seno kareivio sugrįžimas“.

1941 m.

Sukurtos novelės „Saulėlydis po eglėmis“ rankraščio pabaigoje mašinėle atspausdinta: Pasvalys. V. V. Biblioteka. Albinas Vaitkus. Novelės publikuojamos „Naujosiose Biržų žiniose“, Juozo Keliuočio redaguojamame „Kūrybos“ žurnale.

1943 m.

„Naujosiose Biržų žiniose“ išspausdinta novelė „Atvykimas į mišką“ pirmą kartą pasirašoma slapyvardžiu: A. M. Katiliškis.

1944 m. balandžio 14 d.

„Sakalo“ leidyklai išsiunčiamas spaudai parengtas novelių rinkinys „Seno kareivio sugrįžimas“, dingęs ir 2002 m. atsiradęs, išleistas 2003 m.

1944 m. rugsėjo 29 d.

Paskutinis kūrinys „Kruvinas gusaro šokis“, pasirašytas slapyvardžiu Albinas Maria, publikuotas laikraštyje „Lietuvos gynėjas“ (1944 m. rugsėjo 29 d.) nebaigtas, nutraukta laikr. leidyba.

1946 m. sausio 1 d.

Išleistas 358 p. metraštis „Dienos be tėvynės“. Metraščio tekstą rašomąja mašinėle perrašė ir korektoriaus darbą atliko Marius Katiliškis.

Pirmosios publikacijos DP stovyklų lietuvių leidiniuose:

1946 m.

„Mūsų kelias“ išspausdino novelę „Nelaimė“.

1947 m.

Literatūros almanache „Tremties metai“ novelė „Prasilenkimo valanda“.

1948 m.

Novelių rinkinys „Prasilenkimo valanda“ – pirmoji knyga.

KNYGOS

1933 m.

Eilėraščių rinkinys „Kūkaliai tarp kviečių“

1948 m.

Prasilenkimo valanda (apsakymai). – Schweinfurt: Vismantas

1951 m.

Paskendusi vasara (apsakymų rinkinys). – Rodney (Ont.): Rūta

1952 m.

Užuovėja (apsakymai). – Chicago: Terra. | Vilnius: Baltos lankos, 1996. | Kartu su „Išėjusiems negrįžti“ - Vilnius: Vaga, 1990. | Kartu su „Paskendusi vasara“ - Kaunas: Šviesa, 1997. | Vilnius: Žaltvykslė, 2005. – 136 p.

1957 m.

Miškais ateina ruduo (romanas). – Chicago: Terra. | Vilnius: Vaga, 1969. | Vilnius: Vyturys, 1991. | Vilnius: Žaltvykslė, 2005. – 228 p. | Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 509 p. | Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015. – 509 p., II leidimas. | Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. – 478, [2] p., VI pilnas leidimas.

1958 m.

Išėjusiems negrįžti (romanas). – Chicago: Terra

1963 m.

Šventadienis už miesto (apsakymai). – Chicago: Terra

1969 m.

Duobkasiai. – Chicago: Pedagoginis lituanistikos institutas

1975 m.

Apsakymai. – Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

1993 m.

Pirmadienis Emerald gatvėje (romanas). – Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas | Vilnius: Bonus animus, 2022. – 207 [1] p.

1997 m.

Paskendusi vasara (apsakymų rinktinė). – Kaunas: Šviesa

2003 m.

Seno kareivio sugrįžimas (novelės). – Šiauliai: Šiaurės Lietuva. Novelių rinkinys parašytas 1944 m., surastas 2002 m., o išspausdintas tik 2003 m.

2004 m.

Mano žodžiai: ankstyvoji kūryba (eilėraščiai). – Šiauliai: Saulės delta. Trys eilėraščių sąsiuviniai buvo parašyti 1931–1933 m. Atskira knyga išleisti tik 2004 m.

2005 m.

Pasivaikščiojimas ratu (apsakymai). – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

2022 m.

Fall comes from the forest (orig. antr.: Miškais ateina ruduo) / translated by Birutė Vaičjurgis Šležas. – New York: Pica Pica Press

Filmas „Marius Katiliškis. Nuo pirmųjų eilių iki prozos meistro“. 2 dalis

Bibliotekoje saugomų rankraščių ir Lietuvoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistų knygų vaizdo galerija

Print Friendly, PDF & Email Print
Teksto didinimas
Kontrastas